Lịch làm việc Tuần 35 từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 35 (Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021)

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 17/5/2021)

- Học sinh khối 10, 11 dừng đến trường  đến khi có thông báo mới.

- Học sinh lớp 12 dừng đến trường đến hết ngày 23/5/2021.

- Văn phòng phát hành hồ sơ tuyển sinh 10 và xử lý công việc hành chính.

- HT, PHT làm việc ở trường..

- GVCN 10 thực hiện hồ sơ học bạ học sinh.

* Thứ ba (ngày 18/5/2021 )

- PHT Nghĩa làm việc ở trường.

- HT, PHT Thuận làm việc tại nhà.

- Văn phòng phát hành hồ sơ tuyển sinh 10 và xử lý công việc hành chính (cô Tho).

- GVBM lớp 11 bắt đầu vào điểm học bạ.

* Thứ tư (ngày 19/5/2021)

- HT làm việc ở trường.

- PHT làm việc tại nhà. BC danh sách CT, PCT, Thư ký hội đồng TS10..

- Văn phòng phát hành hồ sơ tuyển sinh 10 và xử lý công việc hành chính (cô Dung).

- Vp, thầy Vũ và GVCN 12 sắp xếp hồ sơ học bạ, hồ sơ ĐKDT chuẩn bị để nộp hồ sơ ĐKDT.

* Thứ năm (ngày 20/5/2021 )

- PHT Thuận làm việc ở trường. BC thông tin bổ nhiệm CBQL theo mẫu TCCB.

- HT, PHT Nghĩa làm việc tại nhà.

- Văn phòng phát hành hồ sơ tuyển sinh 10 và xử lý công việc hành chính (cô Phụng).

* Thứ sáu (ngày 21/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Vũ, thầy Minh Tâm nộp hồ sơ ĐKDT tại SGD.

- Văn phòng phát hành hồ sơ tuyển sinh 10 và xử lý công việc hành chính (cô Tho).

- Hạn cuối Giáo viên bộ môn 11 hoàn thành việc vào điểm học bạ.

 

* Thứ Bảy (ngày 22/5/2021)

- PHT Thuận tổng hợp và báo cáo BDTX năm 2020-2021 .

* Chủ nhật (ngày 23/5/2021)

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                     

Thạnh Phú, ngày 15 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Ngọc Thanh

 


Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Hôm qua: 83
Tháng 05: 2.059
Tháng trước : 5.099
Năm 2021: 16.565
Liên kết website