Lịch làm việc Tuần 34 từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 34 (Từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021)

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 10/5/2021)

- Không sinh hoạt dưới cờ. GVCN sinh hoạt đầu tuần tại lớp, một số công việc sau:

+ Vệ sinh, quét dọn phòng học, quét mạng nhện, nhặt giấy rác hộc bàn bỏ vào thùng rác, tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát (đây cũng là 1 trong các nội dung trong phòng chống dịch bệnh).

+ Phổ biến các văn bản của trường, của đoàn thể.

- Văn phòng phát hành hồ sơ tuyển sinh 10.

- GVCN 12 Kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT và Phiếu xét công nhận TN (theo KH số 60/KH-THPT).

* Thứ ba (ngày 11/5/2021 )

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN GVBM lớp 12 hoàn tất điều chỉnh sai sót trong học bạ, sổ GTGĐ, hồ sơ ĐKDT.

* Thứ tư (ngày 12/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Vp, thầy Vũ và GVCN 12 sắp xếp hồ sơ học bạ, hồ sơ ĐKDT chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra chéo của trường khác đến.

- Tổ chức thi HSG bộ môn vòng trường lúc 14 giờ.

* Thứ năm (ngày 13/5/2021 )

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Tiếp đoàn Kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT trường An Ninh đến trường (Thành phần tiếp là GV có tên trong KH số 55 /KH-THPT).

* Thứ sáu (ngày 14/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hội CTĐ huyện và trường tổ chức hiến máu tình nguyện tại trường (theo KH số 03/KH-CTĐ).

- Hạn cuối Giáo viên bộ môn 10, 11 báo kết quả học kỳ 2 (Điểm của tất cả các lần kiểm tra theo quy định) về cho BGH (Nhập trên phần mềm SMAS).

* Thứ bảy (ngày 15/5 /2021)

Tổ kiểm tra chéo hồ sơ trường đi kiểm tra hồ sơ ĐKDT tại trường THPT Ngã Năm (Thầy Nghĩa, thầy Thuận, thầy Minh Tâm, thầy Việt Phương, thầy Khải, cô Tiên, cô Tiến).

2. Thông báo của BGH, các tổ chức Đoàn thể và VP

2.1. Ban Giám hiệu:

a. Giáo viên, Nhân viên, tổ bộ môn:

- GVBM thực hiện giảng dạy tuần 34 theo TKB áp dụng từ 26/4/2021 và báo giảng Vnedu (tuần 37) thông qua website trường http://thptnguyenthaihoc.edu.vn.

- GVBM có học sinh vắng kiểm tra tập trung hoặc thiếu cột kiểm tra thì chủ động bố trí cho học sinh kiểm tra bù, hoàn tất cột điểm trước 14/5/2021.

- GVBM 10, 11 chấm chữa bài, báo điểm, và báo kết quả học kỳ 2 (Điểm của tất cả các lần kiểm tra theo quy định), GVCN điểm danh, đánh giá hạnh kiểm,... về cho BGH chậm nhất là ngày 14/5/2021 (nhập trên phần mềm SMAS).

- GVCN GVBM lớp 12 hoàn tất điều chỉnh sai sót trong học bạ, sổ GTGĐ, hồ sơ ĐKDT (xem Biên bản kiểm tra tại VP).

- Tổ chức thi HSG bộ môn vòng trường lúc 14 giờ.

- Vệ sinh, sắp xếp phòng bộ môn (Phòng TH Lý-CN, phòng TH Hóa Sinh, phòng Tin học,...).

b. Giáo viên chủ nhiệm:

- Tổ chức và duy trì việc vệ sinh phòng học, CSVC lớp mỗi ngày.

- Thông báo HS vắng Kiểm tra HK2 làm đơn ghi rõ lý do và có xác nhận của CMHS để GVBM tổ chức kiểm tra bù kịp thời.

- Phổ biến KH vận động hiến máu tình nguyện (đính kèm).

- Phổ biến KH tháng nhân đạo của Hội CTĐ (đính kèm).

- GVCN 12 phối hợp nhà trường hướng dẫn HS thực hiện hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT 2021 (các mốc thời gian theo Kế hoạch số 55/KH-THPT ngày 23/4/2021). Hoàn thành hồ sơ ĐKDT của lớp đúng tiến độ.

- GVCN 12 Kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT và Phiếu xét công nhận TN (theo KH số 60/KH-THPT).

- GVCN GVBM lớp 12 hoàn tất điều chỉnh sai sót trong học bạ, sổ GTGĐ, hồ sơ ĐKDT.

2.2. Hội CTĐ:

- Chuẩn bị CSVC cho việc phòng chống dịch Covid.

2.3 . Đoàn TNCS HCM - Hội LHTN: (theo VB và nội dung SHDC thứ 2)

- Tăng cường quản lý nề nếp học sinh, vệ sinh trường lớp.

- Xây dựng KH vệ sinh lao động chuẩn bị cho Tổng kết năm học.

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                     

Thạnh Phú, ngày 08 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Ngọc Thanh

 


Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Hôm qua: 83
Tháng 05: 2.059
Tháng trước : 5.099
Năm 2021: 16.565
Liên kết website