• Trần Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn.

 • Trần Minh Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục, ĐHSP Vật lý
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác phong trào, cơ sở vật chất.

 • Trần Thanh Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hoạt động chuyên môn tổ Ngữ văn, công tác Công đoàn trường., chi ủy viên

 • Mai Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các hoạt động chuyên môn của Tổ Toán.

 • Trương Minh Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn - Phó chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn của tổ Thể dục - GDQP&AN - Ngoại ngữ.

 • Trần Khánh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Địa lý - Chứng chỉ GDQP&AN
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn GDQP&AN.

 • Phan Thị Giả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Hóa học
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý hoạt động của tổ Hóa học - Lí -Công nghệ.

 • Nguyễn Hoàng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán.

 • Nguyễn Thị Minh Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Địa lý
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD.

 • Nguyễn Duy Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung các hoạt động của Đoàn trường.

 • Nguyễn Mạnh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sinh học
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn tổ Sinh - KTNN.

 • Dương Hoa Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giảng dạy bộ môn Toán

Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Hôm qua: 83
Tháng 05: 2.059
Tháng trước : 5.099
Năm 2021: 16.565
Liên kết website