Lịch làm việc Tuần 32 từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 32 (Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 26/4/2021)

- Sinh hoạt đầu tuần dưới cờ:

+ Tất cả CB-GV-NV và học sinh. GVCN chỉ đạo HS lớp mình mang ghế ngồi ra sân bố trí theo vị trí Đoàn trường phân bổ, giữ trật tự hs.

+ Chuẩn bị sân lễ, âm thanh: Đoàn trường và lớp 11A1 .

+ Nội dung: Tổng kết, thông báo và nhắc nhở đầu tuần của Đoàn, BGH. Tuyên truyền ngày 30/4 (Đoàn TN), tuyên truyền ý nghĩa ngày 01/5 (Công đoàn).

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Cô Thùy Dung dự tập huấn công tác CTĐ tại Hội trường UBND huyện (theo Thư chiêu sinh số 01 TCS.CTĐMX).

- BGH phổ biến Quy chế thi  tốt nghiệp THPT năm 2021 và thực hiện hồ sơ thi THPT và xét tuyển CĐ, ĐH năm 2021 (theo Kế hoạch số 55/KH-THPT ngày 23/4/2021) :

+ Thời gian: Từ 13h30, tại Hội trường nhà trường.

+ GVCN và học sinh 02 lớp 12A1, 12A2 .

* Thứ ba (ngày 27/4/2021 )

- HT dự ĐH Hội khuyến học tỉnh.

- PHT làm việc bình thường.

- BGH phổ biến Quy chế thi  tốt nghiệp THPT năm 2021 và thực hiện hồ sơ thi THPT và xét tuyển CĐ, ĐH năm 2021 (theo Kế hoạch số 55/KH-THPT ngày 23/4/2021):

+ Từ 13h30 đến 14h30: GVCN và học sinh 02 lớp 12A3, 12A4.

+ Từ 15h00 đến 16h00: GVCN và học sinh 02 lớp 12A5, 12A6.

* Thứ tư (ngày 28/4/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường. CBQL tham gia thực hiện Module 3 trên hệ thống (dành cho CBQL).

- Th Thuận, cô Dung báo cáo về hoạt động Ngày sách VN lần thứ 8 (theo công văn số số 704/SGDĐT-GDTrH, ngày 06/4/2021).

* Thứ năm (ngày 29/4/2021 )

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Tất cả CBQL-GV hoàn thành viết thu hoạch BDTX nộp về Tổ bộ môn chấm ( Theo KH 137/KH-THPT ngày 30/01/2020 về BDTX cho CBQL và GV trường Văn Ngọc Chính năm học 2020-2021).

* Thứ sáu (ngày 30/4/2021)

- Nghỉ lễ 30/4. Lãnh đạo trực theo phân công.

- Đoàn trường tổ chức giao lưu Bóng đá ngũ hùng (theo KH riêng)

* Thứ bảy (ngày 01/5 /2021)

- Nghỉ lễ 01/5. Lãnh đạo trực theo phân công.

2. Thông báo của BGH, các tổ chức Đoàn thể và VP

2.1. Ban Giám hiệu:

a. Giáo viên, Nhân viên, tổ bộ môn:

- GVBM thực hiện giảng dạy tuần 32 theo TKB mới áp dụng từ 26/4/2021 và báo giảng Vnedu (tuần 35) thông qua website trường http://thptnguyenthaihoc.edu.vn.

- Tiếp tục thực hiện 01 số công việc như:

+ Kiểm tra Hk2 lớp 10, 11 các môn Thể dục, QPAN, Tin học, tiếng Khmer.

+ GVBM, GVCN 12 kiểm tra chéo hồ sơ học bạ các lớp (có KH riêng).

+ Vệ sinh, sắp xếp phòng bộ môn (Phòng TH Lý-CN, phòng TH Hóa Sinh, phòng Tin học,...).

+ Tất cả GV-NV hoàn tất việc tạo tài khoản để đăng nhập phần mềm VssID (BHXH số) theo hướng dẫn, in bảng đăng ký nộp về cô Phụng (kế toán trường), trước 24/4/2021.

b. Giáo viên chủ nhiệm:

- Hướng dẫn, quản lý học sinh tiết SHDC đầu tuần.

- GVCN tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nội qui, tình hình vệ sinh, bảo quản CSVC, nề nếp học sinh trong tiết SHL.

- Nhắc nhở hs nghỉ lễ 30/4, 01/5 an toàn.

- GVCN 10, 11 phổ biến Kế hoạch kiểm tra HK2 đến HS và CMHS (Kh số 51/KH-THPT, ngày 16/4/2021).

- GVCN 12 phối hợp nhà trường hướng dẫn HS thực hiện hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT 2021 (GVCN nghiên cứu Kế hoạch số 55 /KH-THPT ngày 23/4/2021). Hoàn thành hồ sơ ĐKDT của lớp đúng tiến độ.

2.2. Hội CTĐ:

- Tuyên truyền ATTP 2021, tuyên truyền chống rác thải nhựa.

- Chuẩn bị Kiểm tra, khảo sát chấm điểm thi đua trong hoạt động Thanh, thiếu niên CTĐ trường học, năm học 2020-2021 (theo KH số  05/KH-CTĐ.MX, ngày 19/4/2021).

2.3 . Đoàn TNCS HCM - Hội LHTN: (theo VB và nội dung SHDC thứ 2)

- Tổ chức giao lưu bóng đá ngũ hùng.

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                     

Thạnh Phú, ngày 24 tháng 4 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Ngọc Thanh

 


Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Hôm qua: 83
Tháng 05: 2.059
Tháng trước : 5.099
Năm 2021: 16.565
Liên kết website