Lịch làm việc Tuần 31 từ ngày 19/4/2021 đến 24/4/2021

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 31 (Từ ngày 19/4/2021 đến 24/4/2021)

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 19/4/2021)

- Sinh hoạt đầu tuần dưới cờ:

+ Tất cả CB-GV-NV và học sinh. GVCN chỉ đạo HS lớp mình mang ghế ngồi ra sân bố trí theo vị trí Đoàn trường phân bổ, giữ trật tự hs.

+ Chuẩn bị sân lễ, âm thanh: Đoàn trường và lớp 10A7 .

+ Nội dung: Tổng kết, thông báo và nhắc nhở đầu tuần của Đoàn, BGH; Sinh hoạt chuyên đề Tuyên truyền ngày mùng 10/3AL (Tổ Sử-Địa-GDCD và cô Hạ Huyền).

- HT dự sơ kết đề án 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy tại TT VH-HN huyện theo giấy mời số 38-GM/HU ngày 15/4/2021.

- HT, PHT làm việc bình thường.

* Thứ ba (ngày 20/4/2021 )

- HT, PHT làm việc bình thường.

- PHT Nghĩa dự sơ kết chỉ thị 05-CT/TW tại TT VH-HN huyện theo giấy mời số 39-GM/HU ngày 15/4/2021.

* Thứ tư (ngày 21/4/2021)

- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Hiệu trưởng trực theo phân công.

* Thứ năm (ngày 22/4/2021 )

- HT dự triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các đơn vị tại Hội trường Sở lúc 7g30.

- PHT làm việc bình thường.

* Thứ sáu (ngày 23/4/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Cao và Cô Minh Trang đi tập huấn cán bộ công đoàn theo Công văn số 73/CĐN ngày 16/4/2021.

- GVBM, GVCN 12 hoàn tất vào điểm, đánh giá xếp loại trong học bạ.

- GVCN hoàn chỉnh nội dung file Sổ chủ nhiệm, gửi về PHT Thuận.

* Thứ bảy (ngày 24 /4/2021)

- Lớp 10, 11 học bù cho ngày Thứ Sáu (16/4/2021) theo TKB thứ 6.

* Chủ nhật (ngày 25 /4/2021)

- Công đoàn tham gia giao lưu với CĐ trường Lai Hòa theo KH số 11/KH-CĐCS (thành phần theo DS công đoàn thông báo).

2. Thông báo của BGH, các tổ chức Đoàn thể và VP

2.1. Ban Giám hiệu:

a. Giáo viên, Nhân viên, tổ bộ môn:

- GVBM thực hiện giảng dạy tuần 31 theo TKB áp dụng từ 05/4/2021 và báo giảng Vnedu (tuần 34) thông qua website trường http://thptnguyenthaihoc.edu.vn.

- Tổ trưởng tổ chức Họp tổ theo Kế hoạch trường triển khai các công việc của trường, của tổ. Thực hiện 01 số công việc như:

+ Các nội dung liên quan đến chuyên môn HK2: Kế hoạch ôn tập bộ môn thi THPT lớp 12, thống nhất nội dung kiểm tra Hk2 lớp 10, 11,...

+ GVBM, GVCN 12 hoàn tất vào điểm, đánh giá xếp loại trong học bạ.

+ GVCN hoàn thành sổ chủ nhiệm (file) gửi về PHT Thuận (hạn cuối trước 24/4/2021).

+ Sinh hoạt chuyên đề của các tổ (đã đăng ký lịch công tác đầu năm).

+ Vệ sinh, sắp xếp phòng bộ môn (Phòng TH Lý-CN, phòng TH Hóa Sinh, phòng Tin học,...).

+ Tất cả GV-NV sẽ tạo tài khoản để đăng nhập phần mềm VssID (BHXH số) theo hướng dẫn, in bảng đăng ký nộp về cô Phụng (kế toán trường), trước 24/4/2021.

b. Giáo viên chủ nhiệm:

- Hướng dẫn, quản lý học sinh tiết SHDC đầu tuần.

- GVCN tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nội qui, tình hình vệ sinh, bảo quản CSVC, nề nếp học sinh trong tiết SHL.

- Nhắc nhở hs nghỉ mùng 10/3AL an toàn.

- GVCN 10, 11 nhắc nhở HS học bù tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đầy đủ. Và phổ biến Kế hoạch kiểm tra HK2 đến HS và CMHS (Kh số 51/KH-THPT, ngày 16/4/2021).

- GVCN 12 hoàn thành học bạ, sổ chủ nhiệm đúng tiến độ.

- GVCN 12 phối hợp nhà trường hướng dẫn HS thực hiện hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT 2021.

2.2. Hội CTĐ: Bổ sung nước cồn rửa tay cho việc phòng chống dịch Covid-19 ở các lớp.

2.3 . Đoàn TNCS HCM - Hội LHTN: (theo VB và nội dung SHDC thứ 2)

- Tăng cường kiểm tra nề nếp HS. Phát động phong trào “Thực hiện kiểm tra HK2 nghiêm túc”.

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                     

Thạnh Phú, ngày 17 tháng 4 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Ngọc Thanh

 


Thống kê truy cập
Hôm nay: 62
Hôm qua: 83
Tháng 05: 2.059
Tháng trước : 5.099
Năm 2021: 16.565
Liên kết website